Μια τεχνική ακτινοβόλησης είναι η Partial Breast Irradiation, η οποία είναι ειδική επιταχυνόμενη Ακτινοθεραπεία, και όταν μπορεί να εφαρμοστεί, μειώνει σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται και την ταλαιπωρία των ασθενών (ιδίως των ηλικιωμένων ή ασθενών από την επαρχία).

IMRT - Διαμορφούμενης Έντασης Δέσμης Ακτινοθεραπεία

Για την εξωτερική ακτινοβόληση του μαστού, έχουν ενταχθεί οι υπερσύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy - Διαμορφούμενης Έντασης Δέσμης Ακτινοθεραπεία) και IGRT (Image Guided Radiation Therapy - Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία).

Η IMRT, συγκρινόμενη με τις κλασικές μεθόδους της εξωτερικής ακτινοθεραπείας, αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή εξωτερικής ακτινοθεραπείας που εφαρμόζεται ευρέως στην κλινική πράξη. Η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερες τεχνολογικές καινοτομίες (υποδιαίρεση των μεγάλων πεδίων ακτινοβολίας σε μικρότερα διαφορετικής έντασης), επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της κατανομής της ακτινοβολίας στο σώμα της ασθενούς. Η ακρίβεια χορήγησης (στόχευσης) της ακτινοβολίας αυξάνεται σημαντικά. Παραστατικά, θα λέγαμε πως πρόκειται για τη γλυπτική της ακτινοθεραπείας, καθώς το σχήμα στην περιοχή-στόχο που θα ακτινοβοληθεί, μπορεί να προκαθοριστεί με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ένα επιπλέον εργαλείο που παρέχει η IMRT στον ειδικό ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο είναι η χρήση ειδικών παραμέτρων (ιστογραμμάτων δόσης/όγκου). Οι παράμετροι αυτοί επιτρέπουν την άμεση πρόβλεψη του αποτελέσματος της θεραπείας. Επιτυγχάνεται δηλαδή, η προστασία των υγιών οργάνων (πνεύμονα και καρδιάς) και του δέρματος, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των παρενεργειών και στη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.

Η επιλογή της τεχνικής IMRT, λόγω της υπεροχής της έναντι των συμβατικών τεχνικών, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αποτελεί πολλές φορές μονόδρομο κυρίως:

σε ασθενείς με όγκους που εντοπίζονται στον αριστερό μαστό (γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ακτινοβόληση της καρδιάς),
σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότες,
σε ασθενείς με ανατομικές ιδιομορφίες του θρωρακικού τοιχώματος,
σε ασθενείς με ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας ή πνευμονοπάθειας με περιορισμένες πνευμονικές εφεδρείες και

σε περιπτώσεις που πρέπει να ακτινοβοληθούν οι λεμφαδενικές περιοχές κοντά στον μαστό.

Η ακτινοθεραπεία του θωρακικού τοιχώματος και/ή του υπερκλείδιου βόθρου μετά από μαστεκτομή, αποτελεί αναγκαιότητα σε επιλεγμένες ασθενείς με συγκεκριμένα ευρήματα στην τελική ιστολογική εξέταση (π.χ. θετικοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες). Ειδικά για αυτές τις ασθενείς, η χρήση της IMRT είναι πλεονεκτική γιατί οδηγεί σε πιο ακριβή στόχευση.

Επιπλέον, όταν οι γυναίκες αυτές έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο αποκατάστασης μαστού, η IMRT, ενώ προσφέρει πολύ καλή κάλυψη του στόχου, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα συρρίκνωσης της ινώδους κάψας (παρενέργειας από την Ακτινοθεραπεία). Μεγάλες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι με την IMRT πετυχαίνουμε καλύτερη ομοιογένεια της δόσης στις περιπτώσεις που έχει τοποθετηθεί ιστικό διατατήρας. ο διατατήρας περιέχει μεταλλικό μαγνητικό εξάρτημα το οποίο απορροφά περισσότερη δόση ακτινοβολίας με αποτέλεσμα ο ιστός που βρίσκεται όπισθεν του μετάλλου να λαμβάνει μικρότερη δόση ακτινοβολίας απ'ό,τι χρειάζεται. Η IMRT βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να θέτει τη δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων σφαλμάτων.

IGRT - Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία

Η συμβατική ακτινοθεραπεία κάνει χρήση απεικόνισης (αξονικής τομογραφίας CT) μόνο για τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας (καθορισμός του στόχου και των οργάνων που πρέπει να προστατευθούν). Η Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία IGRT είναι η συχνή χρήση επιπλέον επεικόνισης μέσα στο δωμάτιο θεραπείας, με χρήση των εικόνων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την εκάστοτε ακτινοθεραπευτική συνεδρία.

Εξελιγμένοι γραμμικοί επιταχυντές με ενσωματωμένους αξονικούς τομογράφους (Cone Beam CT), επιτρέπουν τη χορήγηση τετραδιάστατης απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας (4D Guided Radiotherapy in Room Imaging). Η αξονική τομογραφία ελέγχου λαμβάνεται ενώ η ασθενής βρίσκεται σε θέση θεραπείας, πριν από τη διεξαγωγή της. Στη συνέχεια γίνεται σύντηξη (συνένωση) της εικόνας με την εικόνα της αρχικής αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού της θεραπείας, καθορίζονται οι αποκλίσεις που οφείλονται σε αλλαγές στη θέση της ασθενούς και της τοπογραφίας όγκου/οργάνων. Οι αλλαγές αντισταθμίζονται με τηλεκατευθυνόμενη (από το χειριστήριο) αλλαγή των συντεταγμένων του κρεβατιού της ασθενούς με Ρομποτικούς Μηχανισμούς, οπότε ο όγκος-στόχος επαναφέρεται στην περιοχή που θα ακτινοβοληθεί. Καθίσταται δηλαδή, εφικτή η χορήγηση τετραδιάστατης (4D) απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας, αφού συνυπολογίζονται και αντισταθμίζονται μεταβολές στον χρόνο (4D Image Guided Radiotherapy - IGRT).

Παντελής Σκάρλος - Επιμελητής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νοσοκομείου Metropolitan

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr

Εγγραφή στο Newsletter