Σε περιπτώσεις γυναικών με βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό ή θετικό γονίδιο BRCA 1 & 2 ή όταν πληρούνται κάποιες ειδικές προϋποθέσεις τότε μπορεί να γίνει αμφοτερόπλευρη, προφυλακτική μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και θηλών με τοποθέτηση ιστικών διατατήρων κάτωθεν του μείζονος θωρακικού μυός , ή οποία συνήθως ολοκληρώνεται σε δύο στάδια αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ολοκληρωθούν και με μία μόνο χειρουργική επέμβαση

 

Αποκατάσταση Μαστού με Αμφοτερόπλευρη Μαστεκτομή

(π.χ. μικρό μέγεθος μαστών, χρήση ειδικών υλικών για την κάλυψη των ενθεμάτων κ.α.) με χρήση συγκεκριμένου τύπου ενθεμάτων σιλικόνης. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται σε συνεργασία με πλαστικό χειρουργό που ακολουθεί όταν έχει ολοκληρωθεί η άμφω μαστεκτομή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η απόφαση λαμβάνεται μετά από λεπτομερή ενημέρωση και συζήτηση με την ενδιαφερόμενη και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι δυο πλατιοί ραχιαίοι μύες, επέμβαση όμως που είναι ιδιαίτερα επώδυνη και χρειάζεται μεγάλο χρόνο αποκατάστασης μετεγχειρητικά.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr