Η άμεση αποκατάσταση του μαστού με ενθέματα σιλικόνης ή σιλικονούχων διατατήρων δέρματος, αποτελεί την πιο απλή και την πιο διαδεδομένη μέθοδο αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή. Τα αισθητικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης τεχνικής, ήταν και είναι πολύ κατώτερα του αναμενόμενου, όταν η τεχνική της μαστεκτομής που χρησιμοποιείται είναι η τροποποιημένη ριζικά μαστεκτομή. Αν όμως, η τεχνική της αποκατάστασης συνδυαστεί με την τεχνική της μαστεκτομής με διατήρηση του δέρματος και της υπομάστιας πτυχής (skin sparing mastectomy), τα αισθητικά αποτελέσματα βελτιστοποιούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο καινούργιος μαστός που δημιουργείται να ομοιάζει κατά πολύ εμφανισιακά με έναν φυσιολογικό μαστό. Kαι βέβαια όλα αυτά γίνονται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

 Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα  

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης που τοποθετούνται κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ. Συγχρόνως μπορεί να πραγματοποιηθεί και η εξομοίωση του υγιούς μαστού (μείωση – ανόρθωση).

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται αντί για ένθεμα σιλικόνης, σιλικονούχος διατατήρας δέρματος, όπου τοποθετείται υπό του μείζονος θωρακικού μυ. Στη συνέχεια, προκαλείται διάταση του υπερκείμενου δέρματος με έγχυση 40–60 κ.εκ. φυσιολογικού ορού κάθε 15 ημέρες μέχρι να φτάσουμε το επιθυμητό μέγεθος. Αυτή η διεργασία γίνεται στο εξωτερικό ιατρείο, είναι ανώδυνη και διαρκεί 1-2 λεπτά.

Σε δεύτερο χρόνο (3–6 μήνες) γίνεται η αντικατάσταση του διατατήρα με το μόνιμο πλέον ένθεμα σιλικόνης υπό γενική αναισθησία.  Η περίπτωση αυτή επιλέγεται όταν ο υγιής μαστός είναι ευμεγέθης, και συνεπώς είναι δύσκολο να εξομοιωθεί πλήρως σε ένα και μόνο στάδιο ο υπό δημιουργία μαστός με τον υγιή, ή όταν η ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία μετά την επέμβαση της μαστεκτομής.

 Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr