Αποκατάσταση Μαστού

Μαστεκτομή & Ταυτόχρονη Αποκατάσταση Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος και η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, στο γενικό πληθυσμό. Στις πιο νεαρές ηλικίες (35-50) η κακοήθεια του μαστού αποτελεί την πρώτη κατα σειρά αιτία θανάτου στον γυναικείο πληθυσμό.Μία στις εννέα γυναίκες πρόκειται να νοσήσει από καρκίνο του μαστού μέχρι την ηλικία των 85 ετών. Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι μείζονος σημασίας για τη γυναίκα. Αυτό, διότι ο μαστός είναι όργανο όπου εκφράζει την θηλυκότητα της γυναίκας, η απώλειά του προκαλεί συναισθήματα κατωτερότητας, προβλήματα στην ένδυση, προβλήματα στο χώρο εργασίας. Η μαστεκτομή οδηγεί τη γυναίκα στο να αποφεύγει την σεξουαλική επαφή και να απομακρύνεται από τον σύντροφο της με αποτέλεσμα η απώλεια του μαστού να προκαλεί άγχος και κατάθλιψη.

Περισσότερα

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα

Η άμεση αποκατάσταση του μαστού με ενθέματα σιλικόνης ή σιλικονούχων διατατήρων δέρματος, αποτελεί την πιο απλή και την πιο διαδεδομένη μέθοδο αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή. Τα αισθητικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης τεχνικής, ήταν και είναι πολύ κατώτερα του αναμενόμενου, όταν η τεχνική της μαστεκτομής που χρησιμοποιείται είναι η τροποποιημένη ριζικά μαστεκτομή. Αν όμως, η τεχνική της αποκατάστασης συνδυαστεί με την τεχνική της μαστεκτομής με διατήρηση του δέρματος και της υπομάστιας πτυχής (skin sparing mastectomy), τα αισθητικά αποτελέσματα βελτιστοποιούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο καινούργιος μαστός που δημιουργείται να ομοιάζει κατά πολύ εμφανισιακά με έναν φυσιολογικό μαστό. Kαι βέβαια όλα αυτά γίνονται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

Περισσότερα

Αποκατάσταση Μαστού με Αυτόλογους Ιστούς

Η χρήση αυτόλογων ιστών στην άμεση αποκατάσταση του μαστού είναι μια μέθοδος κατά την οποία ένα τμήμα ιστών από τον οργανισμό της ασθενούς, το οποίο διατηρεί ακέραια την αιμάτωσή του (κρημνός), μεταφέρεται στη θέση του απολεσθέντος μαστού. Οι πιο διαδεδομένοι κρημνοί στην άμεση αποκατάσταση του μαστού είναι ο μισχωτός ή ο ελεύθερος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός και ο μισχωτός κρημνός του πλατύ ραχιαίου μυός, καθώς και οι κρημνοί των διατιτραινουσών αρτηριών DIEP, SIEP, S-GAP.

Περισσότερα

Αποκατάσταση Μαστού με Αμφοτερόπλευρη Μαστεκτομή

Σε περιπτώσεις γυναικών με βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό ή θετικό γονίδιο BRCA 1 & 2 ή όταν πληρούνται κάποιες ειδικές προϋποθέσεις τότε μπορεί να γίνει αμφοτερόπλευρη, προφυλακτική μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και θηλών με τοποθέτηση ιστικών διατατήρων κάτωθεν του μείζονος θωρακικού μυός , ή οποία συνήθως ολοκληρώνεται σε δύο στάδια αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ολοκληρωθούν και με μία μόνο χειρουργική επέμβαση

Περισσότερα

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr