Μια επανάσταση στην ογκολογία αποτέλεσε η ανακάλυψη του μονοκλωνικού αντισώματος trastuzumab (Herceptin), που έχει εφαρμογή στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού με υπερέκφραση ή ενίσχυση του γονιδίου cerbB2 (περίπου 20% των γυναικών με καρκίνο του μαστού).

Το μονοκλωνικό αυτό αντίσωμα χορηγείται παράλληλα με τις ταξάνες στη συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού αλλά όχι παράλληλα με ανθρακυκλίνες, λόγω τοξικότητος στην καρδιά.

Πρέπει να συμπληρωθεί ένας χρόνος θεραπείας με trastuzumab, το οποίο μπορεί, αν χρειαστεί, να δίδεται παράλληλα με την ακτινοθεραπεία ή την ορμονοθεραπεία. Η κύρια παρενέργεια του trastuzumab είναι η καρδιοτοξικότητα. Για τον λόγο αυτό, οι γυναίκες υποβάλλονται συχνά σε triplex καρδιάς κατά τη διάρκεια χορήγησής του.

Η αξία της χρήσης άλλων βιολογικών φαρμάκων (π.χ. λαπατινίμπης) στη συμπληρωματική θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Χ. Χριστοδούλου, Παθολόγος-Ογκολόγος Νοσοκομείου Metropolitan

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr