Η ανάλυση Oncotype DX είναι μια διαγνωστική ανάλυση που μπορεί να βοηθήσει γυναίκες με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου μαστού να μάθουν περισσότερα για τη βιολογία του δικού τους όγκου.

Μαζί με άλλες πληροφορίες, τα αποτελέσματα του Oncotype DX μπορούν αν βοηθήσουν τις γυναίκες και τους ιατρούς τους να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το αν θα χρειαστεί η όχι να συμπεριλάβουν χημειοθεραπεία στο θεραπευτικό τους σχήμα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκτίμηση της πιθανότητας να ξαναεμφανιστεί ο καρκίνος μιας γυναίκας στο μέλλον (απόμακρη υποτροπή).

Genekor
Η ανάλυση Oncotype DX αναλύει ένα σύνολο 21 γονιδίων στο δείγμα του όγκου της γυναίκας-16 καρκινικά γονίδια 5 γονίδια αναφοράς- για να καθοριστεί το πώς εκφράζονται ή πόσο ενεργά είναι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναφέρονται ως ένα ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα, Recurrence Score® (Βαθμός Υποτροπής), που κυμαίνεται από 0 έως 100 και σχετίζεται με τη πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου μιας γυναίκας και τη πιθανότητα να ωφεληθεί από τη προσθήκη χημειοθεραπείας στην ορμονοθεραπεία της.

Η ανάλυση Oncotype DX παρέχει επιπλέον πληροφορίες στις κλασικές μετρήσεις (όπως το μέγεθος του όγκου, τον βαθμό του όγκου και την κατάσταση των λεμφαδένων) που οι ιατροί χρησιμοποιούν παραδοσιακά για να υπολογίσουν την πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου σε μια γυναίκα και να την βοηθήσουν να πάρει της θεραπευτικές της αποφάσεις.

Η ανάλυση Oncotype DX είναι η μοναδική ανάλυση του είδους της που συστήνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις από τις θεραπευτικές οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) και τις θεραπευτικές οδηγίες του St. Gallen. Η ανάλυση Oncotype DX. αναγνωρίζεται επίσης από το European Society of Medical Oncology (ESMO) ως ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για να αποκτηθούν επιπλέον προγνωστικές ή/και προβλεπτικές πληροφορίες για να υποστηρίξουν την παθολογοανατομική εκτίμηση και να προβλεφθεί η ανταπόκριση στην επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνου. Επίσης, το Πάνελ των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον Καρκίνο Μαστού του St. Gallen έχει συμπεριλάβει το Oncotype DX ως προβλεπτικό δείκτη για το όφελος από τη χημειοθεραπεία. Αυτές οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες για να βοηθήσουν τους ιατρούς να παρέχουν στους ασθενείς τους την καλύτερη πιθανή φροντίδα. Το Oncotype DX έχει ζητηθεί από περισσότερους από 10.000 ιατρούς σε περισσότερες από 60 χώρες και σε περισσότερους από 200.000 ασθενείς (έως τον Μάρτιο του 2011).

 

 

 

 

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr