Η ανάλυση Oncotype DX είναι μια διαγνωστική ανάλυση που μπορεί να βοηθήσει γυναίκες με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου μαστού να μάθουν περισσότερα για τη βιολογία του δικού τους όγκου.

Μαζί με άλλες πληροφορίες, τα αποτελέσματα του Oncotype DX μπορούν αν βοηθήσουν τις γυναίκες και τους ιατρούς τους να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το αν θα χρειαστεί η όχι να συμπεριλάβουν χημειοθεραπεία στο θεραπευτικό τους σχήμα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκτίμηση της πιθανότητας να ξαναεμφανιστεί ο καρκίνος μιας γυναίκας στο μέλλον (απόμακρη υποτροπή).

Genekor
Η ανάλυση Oncotype DX αναλύει ένα σύνολο 21 γονιδίων στο δείγμα του όγκου της γυναίκας-16 καρκινικά γονίδια 5 γονίδια αναφοράς- για να καθοριστεί το πώς εκφράζονται ή πόσο ενεργά είναι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναφέρονται ως ένα ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα, Recurrence Score® (Βαθμός Υποτροπής), που κυμαίνεται από 0 έως 100 και σχετίζεται με τη πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου μιας γυναίκας και τη πιθανότητα να ωφεληθεί από τη προσθήκη χημειοθεραπείας στην ορμονοθεραπεία της.

Η ανάλυση Oncotype DX παρέχει επιπλέον πληροφορίες στις κλασικές μετρήσεις (όπως το μέγεθος του όγκου, τον βαθμό του όγκου και την κατάσταση των λεμφαδένων) που οι ιατροί χρησιμοποιούν παραδοσιακά για να υπολογίσουν την πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου σε μια γυναίκα και να την βοηθήσουν να πάρει της θεραπευτικές της αποφάσεις.

Η ανάλυση Oncotype DX είναι η μοναδική ανάλυση του είδους της που συστήνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις από τις θεραπευτικές οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) και τις θεραπευτικές οδηγίες του St. Gallen. Η ανάλυση Oncotype DX. αναγνωρίζεται επίσης από το European Society of Medical Oncology (ESMO) ως ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για να αποκτηθούν επιπλέον προγνωστικές ή/και προβλεπτικές πληροφορίες για να υποστηρίξουν την παθολογοανατομική εκτίμηση και να προβλεφθεί η ανταπόκριση στην επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνου. Επίσης, το Πάνελ των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον Καρκίνο Μαστού του St. Gallen έχει συμπεριλάβει το Oncotype DX ως προβλεπτικό δείκτη για το όφελος από τη χημειοθεραπεία. Αυτές οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες για να βοηθήσουν τους ιατρούς να παρέχουν στους ασθενείς τους την καλύτερη πιθανή φροντίδα. Το Oncotype DX έχει ζητηθεί από περισσότερους από 10.000 ιατρούς σε περισσότερες από 60 χώρες και σε περισσότερους από 200.000 ασθενείς (έως τον Μάρτιο του 2011).

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η ανάλυση Oncotype DX

Η ανάλυση Oncotype DX πρέπει να γίνει μετά το χειρουργείο (ογκεκτομή ή μαστεκτομή), αλλά πριν εσείς και ο ιατρός σας πάρετε τη τελική απόφαση σχετικά με τη επικουρική θεραπεία (βλέπε εικόνα παρακάτω).

Το Oncotype DX είναι μια μη-επεμβατική ανάλυση που εκτελείται σε ένα μικρό τμήμα του ιστού που αφαιρέθηκε κατά την αρχική χειρουργική σας επέμβαση (ογκεκτομή, μαστεκτομή ή στερεοτακτική βιοψία). Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε καμία επιπλέον επέμβαση προκειμένου να γίνει η ανάλυση.

Μετά το χειρουργείο, το δείγμα ιστού συντηρείται για περαιτέρω διαγνωστικές αναλύσεις. Εάν ζητηθεί το Oncotype DX, ο παθολογοανατόμος θα στείλει κάποιες λεπτές τομές από το δείγμα αυτό στην Genomic Health. Τα αποτελέσματα του Oncotype DX μαζί με τις υπόλοιπες εργαστηριακές αναλύσεις βοηθάνε εσάς και τον ιατρό σας να δημιουργήσετε ένα θεραπευτικό σχήμα βασισμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του όγκου σας.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η ανάλυση Oncotype DX

Πώς αναπτύχθηκε η ανάλυση Oncotype DX

Το Oncotype DX αναπτύχθηκε από μία εταιρία που ονομάζεται Genomic Health. Υπήρξαν 3 βασικά βήματα στη διαδικασία της ανάπτυξης:

Μελέτη γονιδίων καρκίνου μαστού. Πρώτα, έγιναν μελέτες για την ανεύρεση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Η Genomic Health εκτέλεσε δικές της μελέτες σε αυτόν το τομέα και βασίστηκε επίσης στις εκτενείς βάσεις δεδομένων που αναπτύχθηκαν κατά το Πρόγραμμα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος καθώς και σε άλλες πηγές στην επιστημονική βιβλιογραφία. Πολλές από αυτές τις μελέτες έγιναν με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων που ονομάζονται μικροσυστοιχίες, που είναι ικανά να κάνουν αναλύσεις ολόκληρου του γονιδιώματος σε δείγματα ιστού και να προσδιορίζουν αλλαγές έκφρασης σε συγκεκριμένα γονίδια.

Κλινικές μελέτες. Όταν επιλέχθηκαν ομάδες γονιδίων που συνδέονται στενά με τον καρκίνο του μαστού, η Genomic Health έκανε κλινικές μελέτες με πρωτοποριακά ογκολογικά κέντρα για να διερευνήσουν την συσχέτιση της γονιδιακής έκφρασης (χρησιμοποιώντας τα ταυτοποιημένα γονίδια) με την πιθανότητα επανεμφάνισης καρκίνου μαστού. Εφαρμόζοντας την ιδιόκτητη τεχνολογία της, η Genomic Health έκανε μελέτες κοιτάζοντας το προφίλ της γονιδιακής έκφρασης κάθε όγκου ξεχωριστά. Κατόπιν, σύγκριναν το κάθε γονιδιακό προφίλ με την κλινική έκβαση των ασθενών για να δουν εάν επανεμφανίστηκε καρκίνος του μαστού ή όχι, καθορίζοντας έτσι ποια συγκεκριμένα γονίδια συνδέονται στενά με την επανεμφάνιση.

Ένας μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό της απόμακρης υποτροπής. Οι επιστήμονες στη Genomic Health επέλεξαν μια συγκεκριμένη ομάδα γονιδίων από τις πρώτες μελέτες. Μετά από ανάλυση εκατοντάδων γονιδίων, η ομάδα ανέπτυξε ένα μαθηματικό τύπο που μπορούσε να βοηθήσει στον καθορισμό της πιθανότητας απόμακρων υποτροπών με ακρίβεια. Αυτός ο μαθηματικός τύπος παράγει έναν αριθμό, τον Βαθμό Υποτροπής (Recurrence Score), που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στον ιατρό. Για να επιβεβαιώσουν την ακρίβειά του, αυτός ο μαθηματικός τύπος πιστοποιήθηκε σε επιπλέον κλινικές μελέτες με πάνω από 650 ασθενείς με καρκίνο μαστού. Η τεχνολογία ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης και ο μαθηματικός τύπος είναι τα δύο πιο σημαντικά συστατικά της ανάλυσης Oncotype DX.
Oncotype DX

 

 

 

 

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr

Εγγραφή στο Newsletter