Το ινοαδένωμα είναι ο συνηθέστερος καλοήθης όγκος του μαστού. Εμφανίζεται κυρίως κατά την ανάπτυξη των μαστών στην εφηβεία καθώς και σε νεαρές γυναίκες μεταξύ 20-30 ετών. Είναι ένας ινοεπιθηλιακός όγκος και θεωρείται μια παρέκκλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης των λοβίων παρά ένα νεόπλασμα. Είναι καλά περιγεγραμμένος όγκος με ομαλή επιφάνεια, δεν έχει σχέση με το μαζικό αδένα ή σύμφυση με το δέρμα.

Ελαστογραφία συμβατή με ινοαδένωμαΕίναι ανώδυνος, ευκίνητος και συχνά μπορεί να υπάρχει πολλαπλή ανάπτυξη ή και αμφοτερόπλευρη. Το μέγεθός του μπορεί να αυξηθεί κατά την κύηση, τη γαλουχία ή πριν την εμμηνόπαυση. Η διάμετρος του συνήθως είναι 1-3 εκ. ενώ σπάνια μπορεί να φτάσει σε σημαντικά μεγάλο μέγεθος 5-15 εκ. και τότε ονομάζεται γιγάντιο ινοαδένωμα.

Ιστολογικά αποτελείται από επιθηλιακό και ινώδη, συνδετικό ιστό με περισωληναριακή και ενδοσωληναρική ανάπτυξη. Δεν εξελίσσεται σε καρκίνο, σπάνια όμως (3-5%) μπορεί να βρεθεί καρκίνος στην περιφέρεια ή εντός του ινοαδενώματος, συνήθως πρόκειται για μη διηθητικό λοβιακό καρκίνο (LCIS) και σπανιότερα για μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (DCIS).

 

 

ΙνοαδένωμαΕνδείξεις χειρουργικής αφαίρεσης

  • Μέγεθος > 2 -3 εκ.
  • Ηλικία ασθενούς > 25-30 ετών.
  • Ταχεία ανάπτυξη – αύξηση του μεγέθους του όγκου.
  • Κλινική, υπερηχογραφική, μαστογραφική ή κυτταρολογική υποψία κακοήθειας.
  • Ψυχολογικοί λόγοι ή επιθυμία της ασθενούς.

Η χειρουργική αφαίρεση ενός ινοαδενώματος είναι σχετικά απλή και σχεδόν πάντα επιχειρείται αφαίρεση από περιθηλαία τομή, έτσι ώστε να έχουμε και όσο το δυνατό καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις που το ινοαδένωμα δεν είναι ψηλαφητό, απαιτείται προεγχειρητικά εντοπισμός του με συρμάτινο οδηγό υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Συνήθως η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η ασθενής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σπίτι της λίγες ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr