Καλοήθεις παθήσεις μαστού

Τι είναι η ινοκυστική μαστοπάθεια;

Καταρχάς δεν είναι πάθηση. Είναι απλά μια ορολογία η οποία έχει επικρατήσει και η οποία περιγράφει τις αλλαγές που φυσιολογικά συμβαίνουν στους μαστούς μετά την ηλικία των 40 ετών και απεικονίζεται στον μαστογραφικό έλεγχο με άλλοτε άλλη μορφολογία, ανάλογα με την κάθε εξεταζόμενη.

Τι είναι το ινοαδένωμα;

Είναι ένα καλοήθες ογκίδιο του μαστού, ευκίνητο, ομαλό, ανώδυνο, το οποίο εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες 17 - 35 ετών και δεν εξαλλάσσεται σε κακοήθεια.

Τι είναι οι καλοήθεις ασβεστώσεις;

Είναι συνήθως άλατα ασβεστίου που πολύ συχνά ανευρίσκονται στον μαστογραφικό έλεγχο ή μπορεί να αντιστοιχούν σε μια επίσης καλοήθη κατάσταση, που ονομάζεται σκληρυντική αδένωση. Θα πρέπει πάντα να διερευνώνται όταν υπάρχει τάση συρροής (ομαδοποίησης) ή εμφάνιση σε περιοχή του μαστού που δεν προϋπήρχαν, διότι μπορεί να αντιστοιχούν και στην εμφάνιση μιας προκαρκινικής βλάβης.

Ινοαδένωμα Μαστού

Το ινοαδένωμα είναι ο συνηθέστερος καλοήθης όγκος του μαστού. Εμφανίζεται κυρίως κατά την ανάπτυξη των μαστών στην εφηβεία καθώς και σε νεαρές γυναίκες μεταξύ 20-30 ετών. Είναι ένας ινοεπιθηλιακός όγκος και θεωρείται μια παρέκκλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης των λοβίων παρά ένα νεόπλασμα. Είναι καλά περιγεγραμμένος όγκος με ομαλή επιφάνεια, δεν έχει σχέση με το μαζικό αδένα ή σύμφυση με το δέρμα.

Περισσότερα

Φυλλοειδής Όγκος Μαστού

Ο φυλλοειδής όγκος ή φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα, όταν έχει μικρό μέγεθος, μοιάζει κλινικά και απεικονιστικά με το ινοαδένωμα. Συνήθως όμως αναπτύσσεται γρήγορα και φτάνει σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Εμφανίζεται σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 40-50 ετών. Από παθολογοανατομικής πλευράς περιέχει στοιχεία τόσο επιθηλιακής όσο και μεσεγχυματικής προέλευσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr