Περίπου 5% με 10% όλων των καρκίνων οφείλονται σε κληρονομούμενες (γενετικές) βλάβες στο γενετικό υλικό (DNA) που κληρονομείται από τους γονείς. Οι βλάβες αυτές ονομάζονται κληρονομούμενες μεταλλαγές. Ο Κληρονομούμενος Καρκίνος Μαστού και ο Κληρονομούμενος Καρκίνος Ωοθηκών οφείλεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε βλάβες στο γονίδια BRCA1 (~50%) ή γονίδιο BRCA2 (~35%).

Άρρενες φορείς μεταλλαγών στο BRCA2 έχουν 8% κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και 20% κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη έως την ηλικία των 80. Ένα μικρότερο ποσοστό των περιπτώσεων οφείλεται σε αλλοιώσεις των γονιδίων RAD51C (1.5-4%), PALB2 (~3.4%) και CHECK2 (~2.2%). Η πιθανότητα μεταβίβασης μεταλλαγής από τον γονιό σε κάθε παιδί του είναι 50%. Για τον Ελληνικό πληθυσμό έχει καταγραφεί και δημοσιευθεί το φάσμα των παθογόνων μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2.

Ενδείξεις γενετικού ελέγχου

Τα άτομα που είναι φορείς των παθογόνων μεταλλάξεων έχουν, όπως αναφέρθηκε, αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε νεαρή ηλικία. Όσοι λοιπόν, έχουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ελεγχθούν για κληρονομούμενο καρκίνο:

 • Συγγενείς Α' & Β' βαθμού συγγένειας (μητέρα, αδελφή, γιαγιά, θεία, πρώτη ξαδέλφη κλπ.) που διαγνώστηκαν με καρκίνο μαστού σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών.
 • Συγγενείς Α' & Β' βαθμού, που έχουν νοσήσει από καρκίνο ωοθηκών σε οποιαδήποτε ηλικία.
 • Δύο ή περισσότεροι συγγενείς στην οικογένεια με διαγνωσμένο καρκίνο μαστου ή ωοθηκών.
 • Ο ίδιος τύπος καρκίνου να έχει διαγνωσθεί σε διαφορετικά μέλη της ίδιας οικογένειας.
 • Περισσότεροι από ένας καρκίνοι (πχ καρκίνος μαστού και καρκίνος θυρεοειδούς, ή καρκίνος ενδομητρίου, ή καρκίνος στομάχου, ή λευχαιμία) να έχει διαγνωσθεί στο ίδιο άτομο.
 • Ένας σπάνιος καρκίνος να έχει βρεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας.
 • Εμφάνιση καρκίνου μαστού σε άνδρα.
 • Ιστορικό αμφοτερόπλευρης κακοήθειας μαστού.
 • Ασθενείς που εχουν εμφανίσει τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (οιστρογονικοί υποδοχείς=0, προγεστερονικοί υποδοχείς=0, HER2/new=0).

Τα αποτελέσματα του γενετικού ελέγχου μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς γενετικών μεταλλάξεων μέσω διαφόρων μεθόδων, να προληφθεί ή έστω να διαγνωσθεί η νόσος σε αρχικό στάδιο.
Το ίδιο σημαντικό είναι και για τους συγγενείς αυτών των ατόμων να γνωρίζουν αν και οι ίδιοι είναι φορείς της γενετικής αλλοίωσης, ώστε να λάβουν προληπτικά μέτρα ή όχι.

Η ταυτοποίηση των μεταλλαγών γίνεται με:

 • προσδιορισμό (Sequencing, DNA αλληλούχηση) της κωδικής αλληλουχίας των εξωνίων
 • μέθοδο MLPA για την ανεύρεση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων που απενεργοποιούν το γονίδιο BRCA1 και το γονίδιο BRCA2.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.brca.gr/

Ποιος υποβάλλεται σε γενετικό έλεγχο;

Η εξέταση γίνεται ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΣΗΣΕΙ με καρκίνο μαστού ή καρκίνο ωοθηκών. Εάν δεν διαπιστωθεί γνωστή μετάλλαξη δεν υπάρχει κληρονομουμένος καρκίνος και δεν χρειάζεται να εξεταστούν και τα άλλα μέλη της οικογένειας.

κληρονομικότητα καρκίνου απο τη μητέρα
Εάν το μέλος της οικογένειας που είχε νοσήσει δεν είναι εν ζωή, τότε χρειάζεται συζήτηση με κλινικό γενετιστή για να αποφασιστεί εάν το γονιδιακό τεστ είναι χρήσιμο.

Κλινική Χρησιμότητα:

 • Εντοπισμός των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών και ένταξη τους σε αυξημένο έλεγχο, μεγιστοποιώντας έτσι τη φροντίδα τους και αυξάνοντας αποτελεσματικά την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου.
 • Η εμφάνιση ή επανεμφάνιση της νόσου μπορεί να αποφευχθεί με την ενδεδειγμένη ιατρική αντιμετώπιση.
 • Γενετική συμβουλή για τους εξεταζόμενους και τους συγγενείς τους για την αιτιολογία της εμφάνισης καρκίνου στην οικογένειά τους

Αποφυγή του κόστους και των επιπλοκών από μη αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις σε μέλη της οικογένειας αρνητικά για τη γονιδιακή μεταλλαγή που έχει ταυτοποιηθεί στην οικογένεια.

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων και Γενετική Συμβουλή:

Το θετικό γενετικό τεστ σημαίνει την εύρεση κληρονομούμενης παθογόνου μεταλλαγής στο γονίδιο BRCA1 ή στο γονίδιο BRCA2 ή στο γονίδιο CHEK2 ή στο γονίδιο PALB2 ή στο γονίδιο RAD51C. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο της εξεταζόμενης και των συγγενών της για εμφάνιση η επανεμφάνιση καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

BRCA2

Αρνητικό αποτέλεσμα για μεταλλαγή που έχει βρεθεί σε άλλο μέλος της οικογένειας εντάσσει την εξεταζόμενη στον γενικό πληθυσμό σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.

BRCA1
Τα παραπάνω αλλά και άλλα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από το προσωπικό γονιδιακό τεστ συζητούνται αναλυτικά με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
 • Τηλέφωνο: 2107474065
 • Fax: 2107473683
 • E-mail: info@vvenizelos.gr

Εγγραφή στο Newsletter