Λεμφοίδημα

Τι είναι το Λεμφοίδημα

Το λεμφοίδημα είναι η παθολογική συσσώρευση του λεμφικού υγρού στους ιστούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση (οίδημα) της αντίστοιχης περιοχής που οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή και ίνωση. Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει ένα πολύπλοκο δίκτυο λεμφικών αγγείων και αδένων όπως το δίκτυο των αρτηριών και των φλεβών. Όταν λοιπόν διαταραχθεί η φυσιολογική αποχέτευση του λεμφικού δικτύου προκαλείται μια αλληλουχία καταστάσεων που αν δεν αντιμετωπισθούν γρήγορα και έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες βλάβες. Υπάρχουν δύο είδη λεμφοιδήματος:

Περισσότερα

Τα στάδια του Λεμφοιδήματος

  • Στάδιο Ι ή Αναστρέψιμο στάδιo: Η πίεση προκαλεί εντύπωμα στο άκρο το οποίο όμως υποχωρεί όταν αυτό τοποθετηθεί σε ανάρροπη θέση.
  • Στάδιο ΙΙ ή Μη Αυτόνομα αναστρέψιμο στάδιo: Αυτό συμβαίνει όταν το λεμφοίδημα δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα οπότε ακολουθεί ίνωση της περιοχής, δεν είναι εφικτή η δημιουργία εντυπώματος και η ανάρροπη θέση δεν βοηθά πια στην αντιμετώπισή του.

    Περισσότερα

Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του Λεμφοιδήματος σε όσο πιο πρώιμο στάδιο είναι το καλύτερο μέσο για να προλάβουμε τη μόνιμη εγκατάσταση του και να επιτύχουμε την ανάταξή του.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι ακόμα και η μετεγχειρητική πορεία σε περιπτώσεις λεμφαδενικού καθαρισμού όπου θα πρέπει να λαμβάνονται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυσάρεστη αυτή επιπλοκή. Έτσι, άμεσα μετεγχειρητικά δεν επιτρέπεται:

Περισσότερα

Αντιμετόπιση Λεμφοιδήματος

Το Λεμφοίδημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατό νωρίτερα και η καλύτερη θεραπεία είναι το λεμφικό μασάζ από εξειδικευμένο Φυσιοθεραπευτή, ώστε να αντιμετωπισθούν τα συμπτώματα και να μην δημιουργηθούν επιπλοκές. Η συντηρητική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος λοιπόν, περιλαμβάνει:

Περισσότερα

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr