Παρόλη την συμμετοχή της λέξης καρκίνωμα στην περιγραφή, τo LCIS δεν θεωρείται κακοήθεια του μαστού αλλά παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη κακοήθειας, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 20-35% εφ'όρου ζωής. Ανιχνεύεται τυχαία σε βιοψίες μαστών και πάντα σχετίζεται με το υπόλοιπο ιστορικό της γυναίκας τόσο το ατομικό όσο και το κληρονομικό.

Λοβιακό καρκίνωμα In Situ (LCIS)Συνήθως δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, αλλά όταν συνυπάρχει ψηλαφητό ογκίδιο, συνοδές αποτιτανώσεις, ή η ιστολογική έκθεση το έχει χαρακτηρίσει πλειόμορφου τύπου, προτείνεται η αφαίρεση του.

Συνιστάται συχνή παρακολούθηση και σε μερικές περιπτώσεις προφυλακτική λήψη ορμονοθεραπείας. Συχνά, οι ασθενείς δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος που δημιουργεί ο κίνδυνος και επιλέγουν αμφοτερόπλευρη, προφυλακτική μαστεκτομή με αποκατάσταση για μείωση κινδύνου.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή θα πρέπει να μην προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και αφού πρώτα σταθμιστεί η ψυχοσύνθεση, αλλά και ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου στη γυναίκα.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr