Η Μαγνητική Τομογραφία μαστών (MRI) είναι μια εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για διευκρίνηση βλαβών οι οποίες μας προβληματίζουν στη μαστογραφία ή στον υπέρηχο. Οι ενδείξεις είναι:


 1. Διευκρίνηση πολυεστιακής νόσου.
 2. Έλεγχος θωρακικού τοιχώματος για πιθανή διήθηση πριν ή μετά τη μαστεκτομή.
 3. Νεαρές γυναίκες με διαγνωσμένη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1 & 2 που ξεκινάνε νωρίς το screening μαστών και που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαστογραφία.
 4. Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό (2 μέλη και άνω).
 5. Ασθενείς που φέρουν ενθέματα σιλικόνης καθώς είναι η μόνη μέθοδος για να αναδείξει πιθανή ρήξη του ενθέματος (διαφυγή σιλικόνης).

Η καλύτερη περίοδος για να υποβληθεί κανείς σε Μαγνητική Τομογραφία μαστών είναι μεταξύ της 7ης και 14ης μέρας του κύκλου δηλαδή τη δεύτερη εβδομάδα.

 

Η Μαγνητική Τομογραφία μαστών MRI πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τις ενδείξεις, διότι έχει σχετικά υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν την ασθενή σε μία μη αναγκαία χειρουργική επέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης τα κέντρα που κάνουν Μαγνητική Τομογραφία μαστών να μπορούν να παρέχουν καθοδηγούμενη υπό μαγνητικό τομογράφο βιοψία, για τις περιπτώσεις που το εύρημα αναδεικνύεται μόνο στην MRI.

Τι είναι το σύστημα BIRADS

Το σύστημα BIRADS(Breast Imaging Reporting and Data System) διακρίνεται σε 6 κατηγορίες και χρησιμεύει στη κατάταξη ενός ευρήματος

 • 0: Χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση του ευρήματος ή προηγούμενες μαστογραφίες για σύγκριση.
 • 1: Είναι αρνητικό. Δεν υπάρχει εύρημα. Οι μαστοί είναι συμμετρικοί και δεν ανευρίσκονται ούτε συμπαγή ογκίδια ούτε ύποπτες μικροαποτιτανώσεις.
 • 2: Καλόηθες εύρημα (αποτιτανωμένο ινοαδένωμα, ελαιώδης κύστη, γαλακτοκήλες, λιπώματα, αμαρτώματα). Επανέλεγχος σε ένα χρόνο.
 • 3: Πιθανώς καλοήθη ευρήματα (<2%κακοήθεια). Επανέλεγχος σε 6 μήνες.
 • 4: Εύρημα ύποπτο για κακοήθεια (έως 95% πιθανότητα κακοήθειας). Η κατηγορία 4 χωρίζεται σε 4Α, 4Β, 4C. Είναι αναγκαία τουλάχιστον η επιβεβαίωση της ιστολογικής διάγνωσης με διαδερμική βιοψία με βελόνα.
 • 5: Είναι μεγάλη η πιθανότητα κακοήθειας (>95%). Οπωσδήποτε χειρουργική παρέμβαση.
 • 6: Αφορά διαγνωσμένη κακοήθεια και χρησιμοποιείται κυρίως για ασθενείς οι οποίες έχουν υποβληθεί σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

 

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
 • Τηλέφωνο: 2107474065
 • Fax: 2107473683
 • E-mail: info@vvenizelos.gr