Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος και η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, στο γενικό πληθυσμό. Στις πιο νεαρές ηλικίες (35-50) η κακοήθεια του μαστού αποτελεί την πρώτη κατα σειρά αιτία θανάτου στον γυναικείο πληθυσμό.Μία στις εννέα γυναίκες πρόκειται να νοσήσει από καρκίνο του μαστού μέχρι την ηλικία των 85 ετών. Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι μείζονος σημασίας για τη γυναίκα. Αυτό, διότι ο μαστός είναι όργανο όπου εκφράζει την θηλυκότητα της γυναίκας, η απώλειά του προκαλεί συναισθήματα κατωτερότητας, προβλήματα στην ένδυση, προβλήματα στο χώρο εργασίας. Η μαστεκτομή οδηγεί τη γυναίκα στο να αποφεύγει την σεξουαλική επαφή και να απομακρύνεται από τον σύντροφο της με αποτέλεσμα η απώλεια του μαστού να προκαλεί άγχος και κατάθλιψη.

Οι γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε μαστεκτομή και αποκατάσταση επιζητούν ασφάλεια, αποκατάσταση την ίδια μέρα, συμμετρία, ομοιομορφία, αισθηση φυσικότητας του μαστού και μικρότερες ουλές.

Για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και σήμερα επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη, ότι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή πρέπει να καθυστερήσει τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά την επέμβαση και αυτό γιατί μπορεί να εμποδίσει τη διάγνωση μιας τοπικής υποτροπής. Έτσι, ένας μεγάλος πληθυσμός γυναικών αποζητά την αποκατάσταση μήνες ή και χρόνια μετά την επέμβαση της μαστεκτομής. Το αποτέλεσμα της αποκατάστασης του μαστού αυτών των γυναικών θεωρείται ικανοποιητικό αλλά πολύ κατώτερο αισθητικά από αυτό που μπορεί να επιτευχθεί εφόσον η μαστεκτομή γίνει με την τεχνική της διατήρησης του δέρματος του μαστού (Skin Sparing Mastectomy) και την αποκατάσταση στον ίδιο χειρουργικό χρόνο (άμεση).

Η άμεση αποκατάσταση του μαστού είναι απόλυτα ασφαλής ογκολογικά, προσφέρει μεγάλα ψυχολογικά οφέλη και δεν αλλάζει σε καμιά περίπτωση την πρόσθετη θεραπεία στην οποία πρόκειται να υποβληθεί η ασθενής (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος της αποκατάστασης εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις σωματομετρικές αναλογίες της ασθενούς αλλά και τους παρακάτω παράγοντες:

 • την ποιότητα και την ποσότητα του δέρματος στον υπό αφαίρεση μαστό,
 • τις ουλές καθώς και τον προσανατολισμό αυτών (λοξή, οριζόντια, κάθετη),
 • την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη,
 • το κάπνισμα,
 • τη θέση και την πτώση του άλλου μαστού,
 • προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις (καισαρική, Koher) και
 • την ύπαρξη υπερτροφικών ουλών.

Οι αισθητικές παράμετροι όπως η συμμετρία του όγκου στον υπό δημιουργία μαστό σε σχέση με τον υγιή, η θέση, το ύψος και η κατανομή του όγκου του καινούργιου μαστού, η δημιουργία πτώσης, η συμμετρία της υπομάστιας πτυχής, η συμμετρία θηλής και θηλαίας άλω καθώς και η κατάλληλη μέθοδος εξομοίωσης του υγιούς μαστού, αποτελούν τις απαραίτητες μεταβλητές στον νεοσυσταθέντα μαστό.

Η μαστεκτομή με τη διατήρηση του δέρματος του μαστού και η άμεση αποκατάσταση προσφέρει στον ασθενή το μεγάλο πλεονέκτημα ότι στον ίδιο χειρουργικό χρόνο εκτελείται τόσο η χειρουργική αφαίρεση του μαζικού αδένα αλλά και ανακατασκευή του απολεσθέντα μαστού. Η διαφύλαξη του δέρματος του μαστού καθώς και η διατήρηση της υπομάστιας πτυχής είναι παράγοντες εξαιρετικής σημασίας στη διαμόρφωση του αισθητικού αποτελέσματος της αποκατάστασης, έτσι ώστε ο υπό αναδόμηση μαστός να βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση, να παρουσιάζει φυσική πτώση προσδίδοντας ένα όσο το δυνατό πιο φυσικό αποτέλεσμα. Η ταυτόχρονη αποκατάσταση του μαστού στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με την μαστεκτομή, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης και σιλικονούχων διατατήρων δέρματος, είτε με τη χρήση αυτόλογων ιστών, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Αντενδείξεις για αποκατάσταση μαστού αποτελούν:

 • ο φλεγμονώδης καρκίνος,
 • η τοπική υποτροπή,
 • η κακή γενική κατάσταση και
 • οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
 • Τηλέφωνο: 2107474065
 • Fax: 2107473683
 • E-mail: info@vvenizelos.gr