Μαστογραφία - Ψηφιακή Τομοσύνθεση

Η μαστογραφία παραμένει η καλύτερη εξέταση για τις ασυμπτωματικές γυναίκες που κάνουν ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Είναι δύο θέσεων στον κάθε μαστό (Face και Profile) και συστήνεται να γίνεται καλύτερα την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου.

Η σύγχρονη πρακτική είναι να γίνεται πλέον ψηφιακή μαστογραφία, η οποία εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων έχει περίπου 30-40% λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με την κλασική αναλογική. Εάν βέβαια, κάποια ασθενής δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, τότε αρκεί και η κλασική μαστογραφία. Η πιθανότητα ανεύρεσης και αναγνώρισης κακοήθειας είναι σχεδόν ίδια μεταξύ των δύο μεθόδων. Η ψηφιακή μαστογραφία υπερτερεί ως προς την ανεύρεση και τον χαρακτηρισμό υπόπτων μικροαποτιτανώσεων.

Τα περισσότερα κέντρα μαστού πλέον έχουν ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος μπορεί να κάνει:

Απλή δύο διαστάσεων (2D) ψηφιακή μαστογραφία, η οποία είναι η συμβατική ψηφιακή μαστογραφία.
Τριών διαστάσεων (3D) ψηφιακή μαστογραφία (τομοσύνθεση).
Συνδυασμός 2D και 3D ψηφιακής μαστογραφίας (combo), ο οποίος ελαχιστοποιεί τον αριθμό και τον χρόνο συμπίεσης.

Αστεροειδής σκίαση BIRADS 5

Όλες οι γυναίκες που κάνουν προληπτικό ετήσιο έλεγχο, πρέπει να υποβάλλονται σε τεσσάρων λήψεων (face και profile) απλή 2D ψηφιακή μαστογραφία.

Στην τομοσύνθεση, η οποία είναι μια τρισδιάστατη απεικόνιση, λαμβάνονται πολλαπλές τομές του ενός χιλιοστού από διαφορετικές γωνίες μετά από σύντομη σάρωση σταθερά συμπιεσμένου μαστού. Μετά, οι εικόνες αυτές ανασκευάζονται και έτσι μπορεί ο ακτινολόγος με αυτή τη μέθοδο να διευκρινίσει απεικονιστικά προβλήματα ή να εντοπίσει βλάβες που δεν φαίνονται στην απλή ψηφιακή μαστογραφία.

Σύμφωνα με το FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων) η τομοσύνθεση συμπληρώνει την ψηφιακή μαστογραφία για καλύτερα αποτελέσματα στη διάγνωση.

Είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνεται ΚΑΙ τομοσύνθεση σε γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς κατά τη διάρκεια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου τους.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr