Πρόκειται για μία καλοήθη κατάσταση η οποία απεικονιστικά εμφανίζεται με τη μορφή διάσπαρτων μικροαποτιτανώσεων και στους δύο μαστούς και μπορεί να αντιστοιχούν σε ψηλαφητή σκληρία και να εκδηλώνονται με μαστοδυνία ιδίως σε νέες γυναίκες, προτείνουμε τακτική παρακολούθηση και πιο εξειδικευμένες τεχνικές απεικόνισης όπως π.χ. Τομοσύνθεση σε περιοχές ψηλαφητής σκληρίας ή ακόμα και βιοψία όταν εμφανιστούν περιοχές αποτιτανώσεων με τάση συρροής οι οποίες δεν προϋπήρχαν.

 

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr