• Στάδιο Ι ή Αναστρέψιμο στάδιo: Η πίεση προκαλεί εντύπωμα στο άκρο το οποίο όμως υποχωρεί όταν αυτό τοποθετηθεί σε ανάρροπη θέση.
  • Στάδιο ΙΙ ή Μη Αυτόνομα αναστρέψιμο στάδιo: Αυτό συμβαίνει όταν το λεμφοίδημα δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα οπότε ακολουθεί ίνωση της περιοχής, δεν είναι εφικτή η δημιουργία εντυπώματος και η ανάρροπη θέση δεν βοηθά πια στην αντιμετώπισή του.
  • Στάδιο ΙΙΙ ή Λεμφοστατική Ελεφαντίαση: Χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη αύξηση του οιδήματος, σε τέτοιο βαθμό ώστε το άκρο θυμίζει το άκρο ενός ελέφαντα, σκλήρυνση του δέρματος με τη μορφή χόνδρων (παχυδερμία) και ανάπτυξη σαρκωμάτων.

Σε πολύ προχωρημένες περιπτώσεις συμβαίνει και λύση της συνέχειας του δέρματος από το τεράστιο οίδημα και εκροή λεμφικού υγρού.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr