Είναι η χειρουργική επέμβαση όπου γίνεται μετακίνηση ενός τμήματος μαστού έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό τμήμα που έχει προκύψει από την εκτομή μιας αλλοίωσης στο συγκεκριμένο μαστό, προκειμένου να προκύψει όσο το δυνατόν πιο καλαίσθητο και αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει κανένας συμβιβασμός όταν πρόκειται για ογκολογική επέμβαση.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr