Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εκφραστεί με διαφορετική μορφολογία και συνεπώς χρειάζεται διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Μια σοβαρή διαφορά είναι εάν ο καρκίνος είναι μη-διηθητικός (in situ) ή όχι. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να αναπτύξουμε τις βασικές μορφές κακοήθειας του μαστού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Α. ΠΟΡΟΓΕΝΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ

Μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS): Το DCIS είναι ο πλέον συχνός μη διηθητικός καρκίνος μαστού. Περίπου 63.000 νέες περιπτώσεις εμφανίζονται ετησίως στην Αμερική και αυτό αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού των πρωτοεμφανιζόμενων κακοηθειών μαστού κάθε χρόνο. Είναι μια κακοήθεια που αναπτύσσεται μέσα στο κύτταρα των πόρων και δεν διασπά τη βασική μεμβράνη των κυττάρων αυτών. Αντιμετωπίζεται καταρχήν με χειρουργική επέμβαση και τις περισσότερες φορές χρειάζεται επικουρική ακτινοθεραπεία. Εάν υπάρχουν υπάρχουν θετικοί ορμονικοί υποδοχείς, προτείνεται και ορμονοθεραπεία με Ταμοξιφαίνη. Εάν ακολουθηθούν βασικές αρχές χειρουργικής ογκολογίας με τα απαιτούμενα ελεύθερα χειρουργικά όρια τότε η πιθανότητα τοπικής υποτροπής είναι κάτι λιγότερο από 12%.

Παρογενές Καρκίνωμα Μαστού

Διηθητικο Πορογενές καρκίνωμα χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (NOS): Είναι ο πιο συνήθης τύπος, περίπου το 75% όπλων των καρκινωμάτων του μαστού ανήκουν σ'αυτή την κατηγορία. Περιοχές νέκρωσης ή/και αποτιτανώσεων ανευρίσκονται στο 60% των περιπτώσεων. Στα καρκινώματα αυτά τη μεγαλύτερη προγνωστική αξία έχει ο βαθμός πυρηνικής διαφοροποίησης (Grade).

Μυελοειδές (medullary) καρκίνωμα: Αποτελεί το 5-8% των καρκινωμάτων του μαστού συνήθως σε γυναίκες κάτω των 50 ετών.

Βλεννώδες (mucinous) ή Κολλοειδές (colloid) καρκίνωμα: Αποτελεί το 2-4% των καρκινωμάτων μαστού και εμφανίζεται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (60-70 ετών).

Σωληνώδες (tubular) καρκίνωμα: Πολύ καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα σε γυναίκες μέσω όρου ηλικίας τα 50 έτη,το οποίο έχει εξαιρετική πρόγνωση όταν ανευρισκεται σε αμιγή μορφή αλλά σε ενα ποσοστό 35-50% έχει πολυεστιακή ανάπτυξη και 38% αμφοτερόπλευρη εντοπιση.

Νόσος Paget της θηλής του μαστού: Κλινικά το κύριο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η "εκζεματοειδής " εμφάνιση της θηλής. Χαρακτηρίζεται ιστολογικά απο ανάπτυξη των νεοπλασματικων κυττάρων μέσα στην επιδερμίδα του δέρματος της θηλης και μπορεί να είναι in situ (δηλ. Χωρίς επέκταση στον αυλό των υποκείμενων πόρων ή να συνοδεύεται από υποκείμενο Διηθητικο Πορογενές καρκίνωμα.

Διηθητικό Θηλώδες (papillary) καρκίνωμα: Σπάνιος τύπος με καλή πρόγνωση.

Φλεγμονώδες καρκίνωμα: Κλινικά χαρακτηρίζεται απο τα σημεία της φλεγμονής, δηλ. ερυθρότητα και οίδημα του δέρματος του μαστού με κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό την εκτεταμένη λεμφαγγειακή διήθηση του μαζικού παρεγχύματος ή/και του χορίου του δέρματος. Οδηγό σημείο επίσης αποτελεί η εικόνα "φλοιού πορτοκαλιού" (Peau d'orange) που εμφανίζει το δέρμα του μαστού και πάντα πρέπει να επιβεβαιώνεται ιστολογικά διότι έχει μεγάλη σημασία για τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Φλεγμονώδες καρκίνωμα μαστού

Β. ΛΟΒΙΑΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ

 • Μη διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS): To LCIS δεν θεωρείται κακοήθεια του μαστού αλλά παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη κακοήθειας, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 20-35% εφ'όρου ζωής. Συνήθως, δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί χειρουργικά και αποτελεί τυχαίο εύρημα σε βιοψίες. Μόνο εάν υπάρχει ψηλαφητό ογκίδιο, συνοδές αποτιτανώσεις, ή η ιστολογική έκθεση το έχει χαρακτηρίσει πλειόμορφου τύπου προτείνεται η αφαίρεση του.

Συνιστάται συχνή παρακολούθηση και μερικές περιπτώσεις προφυλακτική λήψη ορμονοθεραπείας. Μερικές φορές, οι ασθενείς δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος που δημιουργεί ο κίνδυνος και αποφασίζουν αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή για μείωση κινδύνου με αποκατάσταση. Θα πρέπει να τονιστεί οτι η αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή θα πρέπει να μην προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και αφού πρώτα σταθμιστεί η ψυχοσύνθεση, αλλά και ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου στη γυναίκα.

 • Διηθητικό Λοβιακό Καρκίνωμα: Αποτελεί το 5-10% των καρκινωμάτων του μαστού, σε γυναίκες μέσης ηλικίας 52 ετών. Είναι πολυεστιακό σε ποσοστό 55% και αμφοτερόπλευρο σε ποσοστό 20%. Μακροσκοπικά έχει ασαφή όρια και σύσταση ελαστική ή σκληρή. Συχνά μπορεί να συνυπάρχει με Διηθητικο πορογενες καρκίνωμα. Ιστολογικά μπορεί να ειναι "κλασικό" ή συμπαγές, κυψελιδικό ή μεικτό που έχουν χειρότερη μαλλον πρόγνωση απο το κλασικό.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά:

Διηθητική ή μη διηθητική κακοήθεια.
Μέγεθος του όγκου.
Μεταστατική διήθηση μασχαλιαίων λεμφαδένων.
Μετάσταση σε άλλα

Επεξήγηση σταδίων

 • Μέγεθος ΌγκουΣτάδιο 0: Αφορά μη διηθητική κακοήθεια.
 • Στάδιο I: Χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες:
 • Στάδιο Ιa: H διάμετρος του όγκου είναι μέχρι 2 εκ. και έχει αρνητικό λεμφαδένα φρουρό.
 • Στάδιο Ιb: H διάμετρος του όγκου μέχρι 2 εκ. και υπάρχει μικρομετάσταση (0,2mm-2mm) στον λεμφαδένα φρουρό.
 • Στάδιο IIa: Ο όγκος έχει διάμετρο μέχρι 2 εκ. και θετικό για μετάσταση φρουρό λεμφαδένα ή ο όγκος έχει διάμετρο 2-5 εκ. με αρνητικό φρουρό λεμφαδένα.
 • Στάδιο ΙΙb: Όγκος 2-5 εκ. με μικρομετάσταση στον λεμφαδένα φρουρό ή όγκος 2-5 εκ. με 1-3 θετικούς λεμφαδένες ή όγκος μεγαλύτερος από 5 εκ. με αρνητικό λεμφαδένα φρουρό.
 • Στάδιο IIIa: Όγκος ανεξάρτητου μεγέθους με 4-9 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή όγκος μεγαλύτερος των 5 εκ. με μικρομετάσταση στον λεμφαδένα φρουρό ή όγκος μεγαλύτερος από 5 εκ. με 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες.
 • Στάδιο ΙΙΙb: Όγκος ανεξάρτητου μεγέθους με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος ή του δέρματος του μαστού (συμπεριλαμβάνεται και ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού) ή διήθηση σε περισσότερους από 9 λεμφαδένες.
 • Στάδιο IΙΙc: Διήθηση δέρματος ή θωρακικού τοιχώματος ΚΑΙ μετάσταση σε 10 ή περισσότερους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή μετάσταση σε υπερκλείδιους λεμφαδένες.

Στάδιο ΙV: Διηθητική κακοήθεια μαστού και μετάσταση σε άλλο όργανο του σώματος.

ΤΝΜ σταδιοποίηση

Είναι ένα άλλο σύστημα σταδιοποίησης και αφορά:

Τ = διάμετρος όγκου

Ν = διήθηση, μικροδιήθηση ή αρνητικοί λεμφαδένες φρουροί της μασχάλη ή υπερκλείδιοι

Μ = μετάσταση ή όχι σε άλλο όργανο του σώματος.

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
 • Τηλέφωνο: 2107474065
 • Fax: 2107473683
 • E-mail: info@vvenizelos.gr

Εγγραφή στο Newsletter