Είναι μία εξέταση που πρέπει να συνοδεύει τη μαστογραφία ή την κλινική εξέταση και όχι να αντικαθιστά τη μαστογραφία. Το υπερηχογράφημα είναι η διαγνωστική μέθοδος, η οποία διαχωρίζει ένα ογκίδιο που έχει μέσα υγρό από ένα αντίστοιχο που είναι συμπαγές και χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση. Δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο το υπερηχογράφημα να γίνεται εναλλάξ με τη μαστογραφία ανά έτος.

Υπερηχογράφημα Υπερηχογράφημα αριστερού στήθους Υπερηχογράφημα BIRADS

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr