Τι είναι ο φρουρός λεμφαδένας;

Τι είναι ο φρουρός λεμφαδέναςΟ φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος λεμφαδένας της μασχαλιαίας χώρας ο οποίος δέχεται πρώτος όλα τα κύτταρα από το μαστό. Άρα και τα καρκινικά κύτταρα στις περιπτώσεις κακοηθών όγκων μαστού περνούν πάντα και φιλτράρονται σ'αυτόν τον πρώτο λεμφαδένα. Εάν λοιπόν εμείς με κάποια μέθοδο, μπορούσαμε να εντοπίσουμε αυτό τον λεμφαδένα και ήταν αρνητικός για μεταστατική διήθηση, δηλαδή δεν είχε καθόλου καρκινικά κύτταρα, τότε οι πιθανότητες να έχει προχωρήσει η νόσος και να έχει κάνει μετάσταση σε άλλους λεμφαδένες θα ήταν απειροελάχιστες και με αυτό τον τρόπο δεν θα ήταν αναγκαία η αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της μασχάλης όπως γινόταν παλιότερα.

Με αυτή τη μέθοδο η ασθενής μπορεί να γλιτώσει μία πάρα πολύ σοβαρή επέμβαση, η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες, όπως ο σχηματισμός λεμφοιδήματος ή ακόμη και κάποιου είδους δυσλειτουργία του άνω άκρου. Αυτή η μέθοδος λοιπόν είναι πλέον γεγονός, στηρίχθηκε στον πολύ απλό συλλογισμό που περιγράφηκε πιο πάνω και έχει προσφέρει σημαντικότατα οφέλη στις ασθενείς που έχουν την ατυχία να νοσήσουν με καρκίνο μαστού.

Η μέθοδος του λεμφαδένα φρουρού θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ασθενείς οι οποίες κλινικά δεν έχουν ψηλαφητούς λεμφαδένες. Για να εφαρμοστεί βέβαια αυτή η μέθοδος θα πρέπει να υπάρχει μία εκπαίδευση του Χειρουργού σε αυτή τη μέθοδο και μια καμπύλη εκμάθησης περίπου 25 περιστατικών.

Πως ανιχνεύεται ο λεμφαδένας φρουρός;

Πριν από το χειρουργείο γίνεται έγχυση πολύ μικρής ποσότητας ραδιενεργού υλικού Τe99 (ραδιενεργό τεχνήσιο 99), γύρω από τη θηλή με τη χρήση μιας λεπτής βελόνας ινσουλίνης. Μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα (λίγων λεπτών) το ραδιοϊσότοπο αυτό προχωράει και προσλαμβάνεται από τον ή τους λεμφαδένες φρουρούς μέσω των λεμφαγγείων του δέρματος του μαστού.

Πως ανιχνεύεται ο λεμφαδένας φρουρός

Η πορεία αυτή καταγράφεται με μία ειδική κάμερα στο εργαστήριο της πυρηνικής ιατρικής, τη Γ' κάμερα και η απεικόνηση αυτή ονομάζεται λεμφαγγειογραφία. Επίσης μετά την αναισθησία και πριν αρχίσει η χειρουργική επέμβαση, στην ίδια περιοχή γύρω από τη θηλή, γίνεται έγχυση μιας μπλε χρωστικής του Methylene Blue έτσι ώστε να υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εντοπισμού του λεμφαδένα φρουρού.

Άρα λοιπόν ο λεμφαδένας φρουρός πρέπει:

  • Να έχει χρωματισθεί μπλε
  • Να έχει πάρα πολλές κρούσεις στον ειδικό μετρητή που χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά για να ανιχνεύσουμε το ραδιοϊσότοπο που έχει προσλάβει ο λεμφαδένας φρουρός.

 

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr