Ο φυλλοειδής όγκος ή φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα, όταν έχει μικρό μέγεθος, μοιάζει κλινικά και απεικονιστικά με το ινοαδένωμα. Συνήθως όμως αναπτύσσεται γρήγορα και φτάνει σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Εμφανίζεται σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 40-50 ετών. Από παθολογοανατομικής πλευράς περιέχει στοιχεία τόσο επιθηλιακής όσο και μεσεγχυματικής προέλευσης.

Φυλλοειδής όγκος μαστούΜπορεί να συνοδεύεται από δορυφόρους όζους με αποτέλεσμα την πολύ συχνή υποτροπή. Στο μεγαλύτερο ποσοστό έχει καλοήθη συμπεριφορά και η απλή εκτομή του επί υγιών ορίων, είναι αρκετή ως θεραπευτική αντιμετώπιση. Σπανιότερα μπορεί να έχει "τοπικά κακοήθη " συμπεριφορά , υψηλό ποσοστό υποτροπής και χρήζει ευρύτερης τοπικής εκτομής ή τεταρτεκτομής. Ακόμα πιο σπάνια μπορεί να είναι κακοήθης, με σαρκωματώδη εξαλλαγή και τότε απαιτείται απλή μαστεκτομή για τον τοπικό έλεγχο της νόσου.

Όταν ο φυλλοειδής όγκος διαπιστωθεί παθολογοανατομικά, τότε η ασθενής τίθεται σε μια πιο συχνή (συνήθως ετήσια) κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση από εξειδικευμένο γιατρό.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr