Χειρουργική Aντιμετώπιση Μαστού

Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού;

Είναι η χειρουργική επέμβαση όπου γίνεται μετακίνηση ενός τμήματος μαστού έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό τμήμα που έχει προκύψει από την εκτομή μιας αλλοίωσης στο συγκεκριμένο μαστό, προκειμένου να προκύψει όσο το δυνατόν πιο καλαίσθητο και αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει κανένας συμβιβασμός όταν πρόκειται για ογκολογική επέμβαση.

Τι θεραπεία πρέπει να ακολουθήσω εάν οι αποτιτανώσεις είναι πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS);

Εάν παθολογοανατομικά έχει αφαιρεθεί η βλάβη με ελεύθερα χειρουργικά όρια μεγαλύτερα του ενός χιλιοστού, τότε στις περισσότερες των περιπτώσεων συνιστάται ακτινοθεραπεία του μαζικού αδένα. Εάν η βλάβη είναι ορμονοευαίσθητη, τότε προτείνεται ΚΑΙ η λήψη ταμοξιφαίνης για 5 χρόνια.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr