Η ψηφιακή μαστογραφία έχει καλύτερη και μεγαλύτερη ευκρίνεια, αλλά και 30-40% λιγότερη ακτινοβολία, ανάλογα με την πυκνότητα του μαστού. Έτσι, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ανίχνευσης βλαβών, ακόμα κι όταν αυτές είναι πολύ μικρές (πρώιμος καρκίνος).

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr