Είναι ευρήματα τα οποία εμφανίζονται τυχαία σε μαστογραφία ρουτίνας ή σε ετήσιο έλεγχο. Συνήθως δεν συνοδεύονται από ψηλαφητό εύρημα και δεν εντοπίζονται παρά μόνο στη μαστογραφία. Το μέγεθός τους δεν ξεπερνά το 1,5-2 χιλ. και στη μαστογραφία φαίνονται ως μικρά άσπρα στίγματα ή σαν κόκκοι ζάχαρης. Διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις.

  • Οι καλοήθεις αποτιτανώσεις οφείλονται κυρίως σε σχηματισμό αλάτων ασβεστίου στη περιοχή λόγω σκληρυντικής αδένωσης, προηγηθείσα χειρουργική επέμβασης, νέκρωση λίπους καθώς και άλλων καταστάσεων, που όμως δεν χρειάζονται καμία παρέμβαση παρά μόνο παρακολούθηση.

Μικροαποτιτανώσεις-Μικροασβεστώσεις-DCIS

 

  • Οι κακοήθεις αποτιτανώσεις είναι μία βλάβη του μαστού, η οποία συνήθως ταυτοποιείται ιστολογικά και ανευρίσκεται στον μαστογραφικό έλεγχο. Η βλάβη στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει διηθήσει το επιθήλιο των πόρων (ενδοπορικό καρκίνωμα In situ DCIS) και υπάρχει μεγάλη διακύμανση όσον αφορά στο χρονικό διάστημα που μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν υπάρξει διήθηση του πόρου τότε έχουμε πλέον διηθητικό καρκίνωμα. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν η έγκαιρη ανίχνευση του DCIS διότι είναι μία πάθηση, ίσως και η μοναδική στο μαστό, που σχετίζεται με κακοήθεια, η οποία αν αντιμετωπισθεί έγκαιρα τότε μπορούμε να μιλάμε για απόλυτη ίαση. Σ'αυτό έχουν ωφελήσει πολύ οι καινούριες μέθοδοι απεικόνισης και ελέγχου των μαστών που μπορούν να αναδείξουν πρώιμα τέτοιες ύποπτες βλάβες και να απαλλάξουν τις γυναίκες από πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον. Η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη ύποπτων, συρρεουσών μικροαποτιτανώσεων που πιθανόν να αντιστοιχούν σε DCIS, είναι η Ψηφιακή Μαστογραφία και σπανιότερα ο Υπέρηχος ή η MRI (ιδίως όταν το DCIS είναι εκτεταμένο ή συνοδεύεται από ογκόμορφη αλλοίωση). Σπανιότερα μπορεί να είναι τυχαίο εύρημα σε περιπτώσεις όπου γίνεται βιοψία μαστού για κάποια άλλη αλλοίωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του DCIS διαφέρει ανάλογα με τον τύπο( π.χ. κεντρική νέκρωση Comedotype), το βαθμό κακοήθειας (Grade I, II ή ΙΙΙ), την εντόπιση σε ένα ή περισσότερα σημεία του μαστού (πολυκεντρικό ή πολυεστιακό), την έκταση σε σχέση με το μέγεθος του μαστού κ.α.Θα πρέπει να τονιστεί ότι ΟΛΕΣ οι παραπάνω μέθοδοι είναι διαγνωστικές και όχι θεραπευτικές. Εάν διαγνωστεί in situ βλάβη τότε είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση με στόχο την πλήρη αφαίρεσή της.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr