Η συντηρητική χειρουργική  επέμβαση μαστού, η οποία συχνά αναφέρεται ως Ογκεκτομή ή ευρεία εκτομή ή μερική μαστεκτομή ορίζεται ως η αφαίρεση της κακοήθειας μαζί με ποσότητα φυσιολογικού μαζικού αδένα (μαστού) η οποία, τουλάχιστον μακροσκοπικά αλλά και στη μαστογραφία του παρασκευάσματος, δεν εμφανίζουν στοιχεία υπολειμματικού όγκου, οπότε  διατηρείται στη μεγαλύτερη έκτασή του ο μαστός.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων πρώιμου καρκίνου μαστού είναι δυνατή η εφαρμογή της ογκεκτομής ανεξάρτητα με την προτεινόμενη χειρουργική αντιμετώπιση της μασχάλης. Σε οργανωμένες μονάδες μαστού το ποσοστό τέτοιων επεμβάσεων μπορεί να φτάσει και μέχρι το 85% του συνολικού αριθμού επεμβάσεων για καρκίνο μαστού.

Τα πλέον ασφαλή κριτήρια για την ογκεκτομή είναι η διάμετρος και η θέση του όγκου. Πολλές φορές ακόμα και η τοποθέτηση της εγχειρητικής τομής διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Επίσης στις περισσότερες  περιπτώσεις, η ογκεκτομή συνοδεύεται από τεχνικές ογκοπλαστικής αποκατάστασης με ιδιαίτερα καλά αισθητικά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντική η μετακίνηση τμήματος του ίδιου του μαστού έτσι ώστε να "γεμίζει" το κενό της ογκεκτομής και το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι απόλυτα αποδεκτό.

Ογκεκτομή

Μελέτες των τελευταίων ετών επίσης έδειξαν ότι, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια βλάβες στο ίδιο τεταρτημόριο του μαστού, είναι ασφαλές και μπορεί η ασθενής αντί για μαστεκτομή να υποβληθεί σε ευρεία ογκεκτομή χωρίς να αυξάνει ο κίνδυνος υποτροπής.

Η ογκεκτομή μπορεί να συνοδεύεται από εντοπισμό και αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού ή από λεμφαδενικό καθαρισμό ανάλογα από την κλινική εξέταση της μασχάλης.

Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι όταν γίνεται ογκεκτομή θα ακολουθήσει οπωσδήποτε ακτινοθεραπεία. Αυτή συνήθως αφορά θεραπεία ολοκλήρου του μαστού, καθημερινά και διαρκεί περίπου 6 βδομάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μόνο ακολουθώντας αυστηρά τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών εταιρειών, μπορεί να δοθεί η δοσολογία σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ή σε ηλικιωμένες ασθενείς να αποφευχθεί τελείως.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει η ασθενής από τον θεράποντα ιατρό της ότι υπάρχει ένα ποσοστό 10-15% σε όλες τις ογκεκτομές, να χρειαστεί επανεπέμβαση διότι στο μικροσκόπιο αναδεικνύεται ότι η βλάβη είναι πάρα πολύ κοντά στα όρια του ιστοτεμαχίου που αφαιρέθηκε και έτσι η πιθανότητα υποτροπής είναι αρκετά υψηλή. Σε αυτή την περίπτωση η ακτινοθεραπεία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση. Πάντως στη χειρουργική ογκολογία του μαστού υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για επανεπέμβαση τις οποίες οφείλει να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός. Κατά συνέπεια καλό θα είναι όλες οι επεμβάσεις για κακοήθεια να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr