Καταρχάς δεν είναι πάθηση. Είναι απλά μια ορολογία η οποία έχει επικρατήσει και η οποία περιγράφει τις αλλαγές που φυσιολογικά συμβαίνουν στους μαστούς μετά την ηλικία των 40 ετών και απεικονίζεται στον μαστογραφικό έλεγχο με άλλοτε άλλη μορφολογία, ανάλογα με την κάθε εξεταζόμενη.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr